عربی 2

درس ها و تمرین های عربی

درس هشتم

تمرینات درس هشتم درس عربی۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:18  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس هشتم

متن درس هشتم عربی ۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:9  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس هفتم

تمرینات درس هفتم عربی ۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 16:1  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس هفتم

متن درس هفتم عربی ۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:55  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس ششم

تمرینات عربی درس ششم عربی2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:43  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس ششم

ترجمه درس شش عربی2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:36  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس پنجم

تمرینات درس پنجم عربی۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ساعت 15:7  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس پنجم

ترجمه درس پنجم عربی۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 12:9  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس چهارم

تمرینات درس چهارم  عربی۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸ساعت 20:7  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

درس چهارم

ترجمه درس چهارم عربی۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 19:4  توسط فرزاد نجار(ک.ش. 10) و سایر هم گروه ها  | 

مطالب قدیمی‌تر